Håkon Høst

Håkon Høst

Forsker, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)