Håkon Stenmark

Håkon Stenmark

Konst. senterleder RVTS, psykolog. phd

Håkon Stenmark er utdannet psykolog i Bergen i 1990 og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han har en toårig videreutdanning, samt veilederutdanning i kognitiv terapi fra Norsk forening for kognitiv terapi. I 2014 tok han en doktorgrad i klinisk medisin med fokus på narrativ eksponeringsterapi for flyktninger og asylsøkere. Han har i mange år reist på oppdrag for bistandsorganisasjonen VIVO International i kriseområder særlig i Afrika og Asia. Han holder workshops om narrativ eksponeringsterapi i Norge og i andre land.

I RVTS er han konstituert senterleder og har vært koordinator for faggruppe flyktninger samt at han organiserer arbeidet for regionalt fagnettverk for innsatspersonell. For St. Olavs Hospital er han medlem av katastrofepsykiatrisk team og helseteam utland.

​Tema han er involvert i og underviser om er:

  • Flyktningehelse og tvungen migrasjon
  • Utredning og behandling av torturutsatte
  • Behandling av posttraumatiske tilstander