Hanna Sælensminde Bolstad

Hanna Sælensminde Bolstad

Jobbspesialist i Nav

Utdannet statsviter. Jobber som prosjektmedarbeider i prosjektet "Jobbspesialist for deltakere i introduksjonsprogrammet med psykiske helseutfordringer" - et prosjekt finansiert av IMD