HANS ARNETSEN

HANS ARNETSEN

Daglig leder i FunkWeb

Hans Arnetsen er daglig leder i FunkWeb - Suksess for alle og har vært her siden han begynte i selskapet som deltaker. Med sine bakgrunn som deltaker er han kritisk til enkle løsninger på andres vegne, men evig optimistisk om at alle kan oppleve mestring og utvikling i arbeidslivet - det gjelder bare å finne riktig arbeidsgiver og riktig jobbmatch. Han trives med å utvikle tjenester for mennesker og skape verdier for de han jobber sammen med. Kan gi råd og være veileder i omstilling og utviklingsprosesser. Er opptatt av at folk lykkes og bruker tid på å skape verdi innen HR, arbeidsinkludering og kvalitet i tjenester. Deltar i internasjonale og nasjonale prosjekter for å utvikle Supported Employment og arbeidsinkludering. Jobber også med fagutvikling innen velferdsteknologi og hvordan ny teknologi kan støtte prosesser og mennesker i omstilling og prestasjonsutvikling. Tror på enkle verdier om at det er bra å hjelpe andre og jobbe for et varmere og mer inkluderende arbeidsliv.