Heidi Jerpseth

Heidi Jerpseth

Forsker

Heidi Jerpseth er forsker ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet – storbyuniversitetet.