Henrik Asheim

Henrik Asheim

Stortingspolitiker, Nestleder Høyre

Henrik Aasheim har sittet på Stortinget siden 2013 og er nå medlem av Arbeids- og sosialkomiteen. Tidligere har han sittet i Utdanningskomiteen, ledet Finanskomiteen og mellom 2020-2021 og var han forsknings- og høyere utdanningsminister med ansvar for studenter, utdanning og forskning.