Inge Takle Mæstad

Inge Takle Mæstad

Daglig leder Bymisjonen i Rogaland

Inge Takle Mæstad er daglig leder for Kirkens Bymisjon i Rogaland, og sitter også i styret for Gatemagasinet Asfalt og Diakonhjemmet Omsorg. Han leder også Utenforskapskommisjonen i Stavanger kommune.