JobLoop

JobLoop

JobLoop har som mål å hindre utenforskap, kvalifiserer flere til jobb og skape gode nettverk og partnerskap. Våre nettverk kobler jobbmuligheter og arbeidssøkere. I samarbeid med oppdragsgivere og virksomheter jobber JobLoop aktivt for å utvikle og tilby innovative metoder som fremmer inkludering i arbeidslivet og forebygge frafall i videregående opplæring. Daglig leder i JobLoop, Sina Erichsen m/fl.