Jon Erik Liebermann

Jon Erik Liebermann

Høgskolelektor

Jon Erik jobber i delt stilling ved Høgskolen i Østfold og deres respektive kommune. Gjennom arbeidet sitt som lærere/høgskolelektorer jobber de med spillbasert læring, og jobber med mulighetene for å utvikle feltet videre gjennom firmaet sitt PedTek.