Jon Halvdan Lenning

Jon Halvdan Lenning

Mobbeombud

Jon-Halvdan Lenning (Mobbeombud i Troms og Finnmark)

Jobber som mobbeombud for barn og unge i Troms og Finnmark og mottar sammen med sine kollegaer i nord hvert år flere hundre henvendelser der barn og unge blant annet opplever mobbing, utenforskap og ufrivillig skolefravær. Jobber spesielt for å styrke fokuset på kvaliteter i fellesskapet som faktor for å bedre barn og unges opplevelse av å høre til i et trygt og godt fellesskap. Er for tiden med på å utvikle Omnimodellen (se https://omnimodellen.no )