Kari Killén

Kari Killén

Dr.Philos

Kari er sosionom, dr.philos. og forsker emeritus ved NOVA (Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring). Hun har forsket på omsorgssvikt siden 1960 tallet. Hun har i mange år undervist helse- og sosialarbeidere i Norden og internasjonalt. Hun har skrevet flere bøker som er oversatt til en rekke språk. Titler på bøker hun har skrevet er, Barndommen varer i generasjoner (2000), Det sårbare barnet (2003) og Sveket (2004) I 2002 mottok hun den internasjonale utmerkelsen Distinguished Career Award for Servise and Contrubutions to Prevention og Child Maltreatment.