Kjetil Frøyland

Kjetil Frøyland

Forsker OsloMet

Kjetil Frøyland er utdanna sosionom og idehistorikar, og har ei doktorgrad i sosialt arbeid og sosialpolitikk om bruk av vanlege arbeidsplasser i tråd med Supported Employment for utsatt ungdom. Han har både som forskar, byråkrat og praktikar arbeida med tema knytt til arbeidsmiljø og arbeidsinkludering av utsette grupper, arbeidsretta bistand og ulike tiltak (NAV), rusmiddelførebygging i arbeidslivet og tidleg intervensjon. Han har lang erfaring med å tilrettelegge for, gjennomføre og analysere case-studiar og kvalitative intervju (individuelt og i gruppe), samt feltobservasjoner og spørjeundersøkingar. Kjetil har også erfaring med kunnskapssammanstillinger, litteraturgjennomgangar og analyser av dokument. I tillegg har han lang erfaring som leiar i ulike typar verksemder.