Knut Alfsvåg

Knut Alfsvåg

Professor i systematisc teologi

Knut Alfsvåg er professor i systematisk teologi under Seksjon for historisk og systematisk teologi ved VID vitenskapelige høgskole, Misjonshøgskolen, Stavanger.