Lars Peter Østrem

Lars Peter Østrem

Høgskolelektor

Lars Peter Østrem jobber i delt stilling ved Høgskolen i Østfold og hans respektive kommune. Gjennom arbeidet sitt som lærere/høgskolelektorer jobber han med spillbasert læring, og jobber med mulighetene for å utvikle feltet videre gjennom firmaet sitt PedTek.