Laura Da Silva

Laura Da Silva

CEO

Laura Da Silva er utdannet Sosiolog med Cand.polit. fra UIO med hovedfag i arbeids- og velferdsstat og familie politikk. Master of Management ved Handelshøyskolen BI. Hun har jobbet som leder i mange år, jobbet som konsulent samt teamkoordinator i Arbeids- og velferdsetaten (NAV). I dag driver hun et eget selskap, Kompass Karriere. De holder kurs/workshop/innlegg av forskjellige karakterer med et felles trekk – arbeid og hvordan du blir i arbeid og-eller får du ny jobb.