Lene Holmsen

Lene Holmsen

Pårørende og Barnvernspedagog

LeneHolmsen er gift og har to jenter sammen. En på 16 år og en på 20 år. Hun er rutdannet barnevernspedagog med videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge. Hun har arbeidserfaring fra barneverntjenesten, barnevernsinstitusjon, med enslige mindreårige flyktninger og i dag flyktningetjenesten.