Linda Pettersen Myhre

Linda Pettersen Myhre

Pårørende og Veileder

Linda er gründer av Lukra Veiledning AS. Hun gir veiledning om hvilke rettigheter og helsetjenester man kan ha krav på - og hvordan man enkelt kan koordinere det. Hun er utdannet innenfor pedagogikk, helsepedagogikk og prosjektledelse - og har en mastergrad i samordning av helse- og velferdstjenester.

I tillegg har jeg lang personlig erfaring med hjelpeapparatet på grunn av eget barn med autisme og ADHD.

Jeg jobber til daglig med rusbehandling innenfor spesialisthelsetjenesten, og har langvarig erfaring med å koordinere hjelpen for mine pasienter i samarbeid med ulike instanser og samarbeidspartnere.