Line Marie Warholm

Line Marie Warholm

Psykolog og forfatter

Line Marie Warhold er Psykolog, spesialist i klinisk voksenpsykologi. Medlem av Norsk psykoanalytisk forening.

Hun har/er

  • Bred erfaring: Fra offentlig psykisk helsevern, familievernet, privat praksis og fra rettsvesenet
  • Psykoanalytiker
  • Har erfaring med veiledning av helsepersonell, deriblant psykologer under spesialisering
  • Forfatter av boken "Kule kids og foreldre som strever med å slippe taket"
  • Fast spaltist i Aftenposten