Line Melbøe

Line Melbøe

Førsteamanuensis

Line Melbøe fra UiT har forsket på området funksjonshemming og samfunnsdeltakelse med særlig fokus på arbeidsinkludering i flere år. Hun er nå utnevnt som medlem i regjeringens nye Likeverds- og mangfoldsutvalg. Line Melbøe arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for Vernepleie ved UiT Norges arktiske universitet.