Line Ruud Vollebæk

Line Ruud Vollebæk

Spesialrådgiver, RVTS Øst

Line jobber med en nettportal for helse- og sosialarbeidere, om identifisering og ivaretakelse av mulige ofre for menneskehandel. Hun er utdannet barnevernspedagog, med master i sosialt arbeid. Hun har lang erfaring fra oppsøkende sosialt arbeid og oppfølgingsarbeid med ungdom og voksne, i utsatte miljøer i Oslo sentrum. Der har hun hatt et spesielt fokus på sårbare migranter – bl.a. enslige mindreårige asylsøkere, irregulære migranter og fattige tilreisende EU/EØS-borgere.

Noe som er verdt å trekke fram er:
Hun har skrevet en del om sosialt arbeid med sårbare migranter i ulike sammenhenger, bl.a. en rapport om menneskehandel med barn for Redd Barna, og en håndbok om sosialt arbeid med ulike grupper sårbare migranter, utgitt av Velferdsetaten i Oslo kommune. Dette er også temaer hun underviser i. Line er opptatt av at helse- og sosialarbeidere må ha kunnskap og handlingskompetanse når det gjelder sårbare barn og voksne i migrasjon – også når oppholdet her er uavklart, midlertidig eller ulovlig.