Liv Sand

Liv Sand

Liv Sand, PhD/Psykologspesialist

Liv Sand, PhD/Psykologspesialist, er poliklinikkleder i BUP ved Klinikk for barn, unge og rusavhengige i Helse Stavanger