Magne Bråthen

Magne Bråthen

Forsker, PHD

Bråthen har de siste årene vært tilknyttet OsloMet-Storbyuniversitet hvor han har skrevet avhandling om arbeidsinkludering av personer med psykiske helseutfordringer. Her har han særlig sett på jobbveilederes muligheter til å gi et tilbud i tråd med kunnskapsbaserte metoder innenfor de rammene som er på et Nav-kontor. Tidligere har han jobbet som forsker i FAFO, i statistikkseksjonen i Arbeids- og Velferdsdirektoratet og i seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk i Statistisk Sentralbyrå (SSB)