Malin Khoso

Malin Khoso

Psykolog og psykoterapeut

Malin Khoso er utdannet psykolog, psykoterapeut og veileder. Hun har lang erfaring med arbeid med barn med nevropsykiatriske funksjonsnedsettelser og psykososialt stress. Malin jobber ved Magelungen i Sverige med veiledning og opplæring av personalet innen skole og sosialt arbeid.