Marit skivenes

Marit skivenes

Leder i barnevernsutvalget

Marit Skivenes er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Skivenes er en internasjonalt anerkjent barnevernsforsker som blant annet har forsket på beslutningsprosessene i barnevernet, terskler for omsorgssvikt og barns rettigheter og medvirkning. Skivenes har også gjennom sin forskning studert barnevernets praksis og hvordan barnevernet er organisert i Norge og andre land.