Mette Bunting

Mette Bunting

Instituttleder, Campus Porsgrunn

Mette Bunting er dosent i pedagogikk og har bakgrunn fra skole som lærere i videregående skole og ungdomsskolen. Hun begynte i høyskolen i 2008, og jobber i dag innenfor master i ledelse og lærerutdanningen. Bunting leder forskningsgruppen "Oppvekst og Utdanning", er en av to prosjektledere for det longitudinelle forskningsprosjektet "Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark", leder Erasmus prosjektet Marginalisation and Co-created Edaucation (MaCE) og er prosjektleder for samarbeidsprosjektet med Telemark fylkeskommune "Grunnleggende ferdigheter". Hun var også involvert i TVNorges "Blanke Ark". Hun holder endel kurs og foredrag for lærere og andre i skolen om tilpasset opplæring, læringsstrategier, vurdering og veiledning, og er forfatter for diverse bøker om samme temaet.