Mouhcine El Khamlichi og Amar Tawafi

Mouhcine El Khamlichi og Amar Tawafi

Support Not Protect

Support not Protect driver et prosjekt med det overordnede målet om å gi unge menn med minoritetsbakgrunn en plattform for å uttrykke sine stemmer og bli synlige som positive aktører i samfunnet. Prosjektet anerkjenner betydningen av sterke kvinnestemmer i debatten om negativ sosial kontroll, men fokuserer spesielt på å løfte frem de unge mennenes perspektiver. Dette er særlig viktig da gutter med flerkulturell bakgrunn ofte står overfor utfordringer som kan føre til frafall fra skole, økt risiko for ungdomskriminalitet og vanskeligheter med å integrere seg i arbeidsmarkedet.