Nina Melsom

Nina Melsom

Nina Melsom direktør NHO

Nina Melsom er direktør for område Arbeidsliv i NHO med ansvar for politikkutforming arbeidsliv, lønn- og tariff, pensjon og forsikring og NHOs advokattjenester.

Melsom har jobbet både som advokat- og dommerfullmektig og som førstekonsulent og rådgiver hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen. I 2000 startet hun som advokat i NHOs arbeidsrettsavdeling, og i 2008 ble hun leder for Arbeidsrettsavdelingen. I 2016 gikk hun inn i NHOs ledergruppe, først som direktør for område Tariff- og medlemstjenester og fra høsten 2017 som leder av område Arbeidsliv. Melsom er medforfatter i flere juridiske utgivelser og har omfattende foredragserfaring. I tillegg har hun sittet i ulike råd og utvalg, blant annet Personvernnemnda, Tariffnemnda og redaksjonsrådet for Arbeidsrett (Universitetsforlaget). Hun deltok på Sjefskurset (Forsvarets høyskole) i 2013.