Odin Nøsen

Odin Nøsen

Spillpedagog

Til vanlig jobber Odin Nøsen som fagrådgiver for kommunalsjef for oppvekst i Randaberg kommune, men når han tar på seg lærerkappen og braser inn i et klasserom er det ofte for å bruke dataspill i undervisningen. Etter mange år i skolen som lærer, skoleleder og skolebyråkrat har han ikke stoppet med å utvikle pedagogikken i klasserommet hvor han enda er, også som skolebyråkrat, og det er bruk av dataspill i undervisning som er hjertebarnet. Det som driver Odin er å få flere til å bruke dataspill som det kunst- og kulturuttrykket det er i undervisning, på lik linje med alle andre kunst- og kulturuttrykk vi bruker - men der læreren også utnytter det dataspill kan gjøre som ingen andre kulturuttrykk kan. Odin har i en årrekke holdt foredrag og workshoper for lærerutdanninger, lærere og skoleledere rundt om i hele landet, og han har sammen med tre andre spillpedagoger skrevet boken "Spillpedagogikk". Han driver også nettstedet www.spillpedagogbanken.no.