Ole Fredrik Norbye

Ole Fredrik Norbye

Kreativ fordragsholder

Ole Fredrik er en erfaren foredragsholder som belyser kreativitet og ledelse med spennende musikalske innslag og eksempler. Kreativitet blir regnet som en av de viktigste egenskapene en bedrift må ha for å kunne konkurrere i den digitale tidsalder. Ole Fredrik gir bedrifter og organisasjoner verktøy og tips til hvordan de kan utnytte det kreative potensialet som ligger hos de ansatte. Han er en av landets fremste pianister og er tilknyttet flere landets ledende musikkinstitusjoner. Videre har han også en MBA i ledelse og har som konsulent hjulpet en rekke bedrifter med å sette kreativitet på agendaen. Sammensettingen av disse fagfeltene gjør at han representerer en helt unik fagbredde. I sine foredrag kombinerer han disse for å lage unike og spennende opplevelser og ser på hva næringslivet kan lære om kreativitet, samarbeid og ledelse fra musikkens verden. Humor, faglig tyngde og levende musikk er sentrale elementer i hans foredrag og skaper en unik ramme for ditt arrangement!