Ole Greger Lillevik

Ole Greger Lillevik

Dosent og forfatter

Ole Greger Lillevik er forfatter og dosent ved Norges arktiske universitet UiT Narvik. Han har bakgrunn som psykiatrisk sykepleier, og har arbeidet med forskning og undervisning siden 2001. I 2009 ble han tilsatt ved Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Lillevik har i sin forskning vært opptatt av utfordringer som oppstår når ansatte blir utsatt for trusler om vold eller vold fra de som de jobber med. Det være seg elever, brukere, klienter eller pasienter. Han har vært en sentral bidragsyter i bøker som Miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon (Gyldendal Akademisk), Tiltak mot vold og aggresjon i skolen (PedLex), Vold mot barn (Gyldendal) og Vold i nære relasjoner (Gyldendal Akademisk). Han er en mye brukt foredragsholder og har holdt en rekke kurs over hele landet.