Oleksandra Deineko

Oleksandra Deineko

Forsker II

Forsker fra OsloMet og foredragsholder; Oleksandra Deineko er selv flyktning fra Ukraina. Hun er ansatt på OsloMet som forsker ved avdeling: By- og regionforskningsinstituttet, NIBR.