Øystein Spjelkavik

Øystein Spjelkavik

Forsker II

Øystein Spjelkavik er en anerkjent forsker ved OsloMet, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Arbeidsforskningsinstituttet AFI, Arbeid, helse og inkludering