Øyvind Kvello

Øyvind Kvello

Professor

Øyvind Kvello er professor ved NTNU. Han har tidligere utdannet psykologer og pedagoger ved NTNU og arbeidet innen BUP, PPT, familievernet og barnevernet. Øyvind har skrevet en rekke forskningsartikler, bidratt i mange nasjonale utredninger og utarbeidet statlige veiledere for flere hjelpetjenester. Kvello er en svært ettertraktet foredragsholder både nasjonalt og internasjonalt.