Paul Joachim Bloch Thorsen

Paul Joachim Bloch Thorsen

Lege og spesialist i Barne- og Ungdomspsykiatri

Paul Joachim Bloch Thorsen er utdannet lege i Bergen og spesialist i Barne- og Ungdomspsykiatri. Jobber nå som seksjonsleder på Barnspsykiatrisk sengepost og Energiteamet PBU ved Haukeland Universitetssykehus. Vært med å opprette basistrening for Bergen E-Sportakademi, og arrangør av E-LAN, en spillfestival for Barn og Unge tilknyttet Barne og Ungdomspsykiatrisk klinikk i Bergen. Hovedtrener i Bergen Stupeklubb og tidligere landslagssjef for Stup.