Per-Magnus Moe Thompson

Per-Magnus Moe Thompson

Førsteamanuensis og psykologspesialist

Per-Magnus Moe Thompson er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI, der han underviser og forsker innen fagområdene ledelse, selvledelse, teamutvikling og HR. Doktoravhandlingen hans så på hvordan norske lederes tilknytningsstil påvirker deres lederskap og evne til å ivareta medarbeidere. Han er psykologspesialist, og har ti års erfaring som terapeut og lederveileder. Han har også lang erfaring som konsulent, og er en mye brukt foredragsholder