Per Nortvedt

Per Nortvedt

Professor emeritus i medisinsk etikk

Per Nortvedt er professor emeritus i medisinsk etikk og leder ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, hvor han underviser i medisinsk etikk. Han har også skrevet en rekke bøker og artikler om etiske problemstillinger rundt medisinske og sykepleiefaglige spørsmål. Her snakker han om verdivalg og dilemmaer i arbeidet med personer i livets siste fase.