Peter Plant

Peter Plant

Professor

Professor Peter Plant har arbeidet med karriereveiledning og utenforskap i mange år. Han har vært ekspert for EU-kommisjonen i 30 år og har deltatt i en rekke EU- og OECD-prosjekter om karriereveiledning.