Randi Kveine

Randi Kveine

cand.mag, sosionom og forfatter

Randi Kveine er både forfatter og sanger. Hun er utdannet cand.mag., pedagog, sosionom og sanger og har jobbet mange år som informasjonssjef. Sammen med Gisle Erlien har hun skrevet boka «Pårørendesjokket – GPS for Alzheimer-pårørende.» Kveine leverer ferskvare. Hun har omskrevet Bente Erliens klassiker «Internkommunikasjon» tilpasset dagens virkelighet (Universitetsforlaget) solgt i 11.000 Har også gitt ut boka «GPS for endringsledelse» Kveine/Eknes, (Fagbokforlaget) Hun kombinerer faglig utvikling med artistvirksomhet. Driver lederutvikling, nasjonalt og internasjonalt, foreleser på universiteter og høgskoler og designer og gjennomfører lederutviklingsprogrammer. Hun kobler ofte inn historier i form av sanger som treffer tilhørerne midt i hjertet. En erfaren og energisk dame skapt for moderne endringstider.