Reidar Schei Jessen

Reidar Schei Jessen

Psykolog, PHD

Reidar Schei Jessen er psykolog og disputerte i 2021 på en avhandling om transungdommers identitetsutvikling. De siste to årene har han vært postdoktor ved Psykologisk institutt/Universitetet i Oslo. Han er særlig interessert i hvordan mennesker utvikler identitet, subjektivitet og selvopplevelse.