Reidun Ims

Reidun Ims

Førsteamanuensis, PHD

Reidun Ims er førsteamanuensis på institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Universitetet i Agder. Hun har gjennomført en doktoravhandling på å se sammenhengen mellom arbeid og integrering.