Robert Rognli

Robert Rognli

Seniorrådgiver i KS Konsulent.

Robert Rognli er seniorrådgiver i KS Konsulent. Han har bred erfaring fra oppvekstfeltet som kommunalsjef for oppvekst i Holmestrand kommune og rektor ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Han har erfaring som lærer på videregående og grunnskolenivå. Robert har en mastergrad i skoleledelse og videreutdanning innen spesialpedagogikk, samt veiledning og kompetanseutvikling.