Robin Ulriksen

Robin Ulriksen

Førsteamanuensis

Robin Ulriksen er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI og forsker på elevers motivasjon, skolefravær og skolefrafall. Robin Ulriksen har utviklet ulike tiltak som har som formål å fremme læring og skoletilknytning.