Rudi Bakken

Rudi Bakken

Verkstedsleder ass. daglig leder, Hyssingen produkssjonskole

Rudi Bakken Er musiker og har siden 1986 arbeidet innen ulike felt med asylsøkere og flyktninger. Han har arbeidet som nestleder ved Vestlandsheimen statlige mottak for asylsøkere, og vært kursholder om barne og ungdomsarbeid i mottak i regi av UDI Region Vest. I tillegg har han vært leder for en spesialavdeling for enslige mindreårige asylsøkere med psykiske og fysiske lidelser. Han har også vært veileder og leder for diverse kulturprosjekt i regi av Bergen kommune. I dag arbeider han som Verkstedsleder og assisterende daglig leder ved Hyssingen Produkssjonskole, og er også tilknyttet MIKS Ressurssenter som webansvarlig