Rune Andersen

Rune Andersen

Førstelektor i spillpedagogikk og Læringsteknologi

Rune Andersen er førstelektor i spillpedagogikk og læringsteknologi ved institutt for IKT på Universitetet i Agder. Han er utdannet allmennlærer og har jobbet flere år i både grunnskolen og i videregående skole i tillegg til høyere utdanning. I tillegg til å jobbe med digitale verktøy og formidling har hovedfokus de siste 20 årene vært på mulighetsrommet som ligger i å utnytte de evner og ferdigheter som digitale spill generelt, og e-sport spesielt, gir de som driver med dette. Han jobber også med å bygge ulike forskernettverk som skal se på e-sport på en skala fra underholdning og sosialisering til opplæring og innovasjon.