Ruth Marie Keyes

Ruth Marie Keyes

Generalsekretær, Kia Norge

KIA er i dag en av de største frivillige, ideelle organisasjonene på integreringsfeltet i Norge. KIA arbeider med å skape gode arbeidskvalifiserende møteplasser og lærearenaer for formidling av norsk kultur, språk- og samfunnskunnskap, bygget på fag-kompetanse og relevant livserfaring. Mesteparten av dette arbeidet utføres av frivillige,  veiledet og organisert av ansatte.