Safia Abdi Haase

Safia Abdi Haase

Foredragsholder og sykepleier

Safia Abdi Haase er en norsk-somalisk sykepleier, kjent for sitt arbeide mot kjønnlemlestelse. Hun kom til Norge som flyktning i 1992, som alenemor med tre døtre og uten utdannelse.

Haase har blant mye annet vært med på å utforme regjeringens ”Handlingsplan mot kjønnlemlestelse(FGM) og har sittet i det nasjonale utvalget KIM som arbeider med strategier for å bekjempe g fremme aksept og forståelse mellom kulturer.

Priser: Hun har mottatt flere priser for sitt kontaktskapende arbeid mellom somaliere og nordmenn, og for at hun er en viktig rollemodell for innvandrerkvinner i Norge.

I 2007 fikk Safia Abdi Haase Blanche Majors Forsoningspris for sitt engasjement for pluralisme og inkluderende politikk.[2]Hun har satt fokus på ukulturer både i norsk offentlig forvaltning og i ulike innvandringsmiljøer. Prisen deles ut av Aktive Fredsreiser hvert år og går til personer eller organisasjoner som på ulike plan engasjerer seg i forsoning og forsoningsprosesser. Prisen peker på viktigheten av forsoningsarbeidet som et ledd i fredsskapende arbeid, særlig i forhold til parter som er, eller har vært i konflikt.

I 2016 mottok hun Amnestyprisen.