Sara Eline Eide

Sara Eline Eide

Daglig leder i Ungoppvekst

Sara Eline Eide er daglig leder av Ung oppvekst. Hun er utdannet lærer, veileder, terapeut og  barne- og ungdomsarbeider. Hun har spesialpedagogikk og relasjonskompetanse som fagfelt. Hun har studert familieterapi et halvt år ved Kemplerinstituttet i København og er utdannet seminarleder fra Jesper Juul.

Sara Eline har undervist Tai Chi i 20 år. Har mange års erfaring som terapeut og veileder. Hun har jobbet i barnehage og skole gjennom mange år. I tillegg har hun undervist og holdt foredrag for foreldre, ansatte i barnehager og for lærere og andre ansatte i skolen.

Sara Eline er forfatter av bøkene: «På oppdagelsesferd sammen – om å være tilstede for den enkelte» (2019, Kolofon Forlag). Boken om Skolefravær som kom ut i 2022- «Skolefravær» (2022, Cappelen Damm Akademisk).