SENS

SENS

Sens er en kompetansebedrift med et bredt tilbud innenfor arbeidsinkludering. Bedriften ble etablert i 1966, og gjennom 57 år har vi gitt et tilbud om arbeidsrettet oppfølging til mennesker som står utenfor arbeidslivet. Vi samarbeider med NAV og andre virksomheter med et felles mål om å få flest mulig personer ut i det ordinære arbeidsliv.


Sens Gruppen har 3 datterselskap som jobber med arbeidsinkludering: Emploi AS, Sens Utvikling AS og Sens Arbeidsinkludering AS.


Sens Eiendom AS er det fjerde datterselskapet og er eier av bygget hvor Sens Gruppen, enkelte avdelinger og hovedkontoret holder til.

Sens Utvikling AS er leverandør av anbudsutsatte tiltak, og jobber utstrakt mot regionalt næringsliv.


Sens Arbeidsinkludering AS er leverandør av de forhåndsgodkjente tiltakene Arbeidsforberedende trening og Varig tilrettelagt arbeid, og gir i tillegg tilrettelagt opplæring og arbeid i Digital arena, Miljøarena og Smak arena.


Emploi er en sosial entreprenør som jobber for mindre ulikhet og for at grupper som ikke naturlig faller inn under en offentlig tilbud kan få støtte til å jobbe eller gis oppfølging i jobb.