Silje Bolstad

Silje Bolstad

Fagleder AFT

Silje Bolstad er utdannet spesialpedagog og har Cand.mag psykologi. Hun har jobbet innen attføring siden 2007. Både som jobbkonsulent, kursholder og leder.