Siri Yde Aksnes

Siri Yde Aksnes

Seniorforsker OsloMet

Siri Yde Aksnes er seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet– storbyuniversitetet. Siri har skrevet en doktorgrad om arbeidsgiverrettet arbeidsinkludering, der hun fokuserer spesielt på hvordan tiltaksbedrifter jobber for å involvere arbeidsgivere i inkluderingsprosesser, og på hva som kreves av gjensidige tilpasninger for å få disse aktørene til å samarbeide.